Witaj na stronie Pracowni Zmiany!


Fundacja
Pracownia Zmiany powstała z inicjatywy członków warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, aby wykorzystać jego zasoby i doświadczenie w innych miastach. Stanowimy zaplecze merytoryczne dla projektów związanych z urbanistyką, adaptacją do zmian klimatu, bezpieczeństwem ruchu drogowego i partycypacją społeczną. 

Nasza Wizja
Chcemy miast bardziej zielonych, przyjaznych ludziom i naturze. Miast, które szanują wodę, naturę i sprzyjają tworzeniu relacji.
Chcemy miast, które minimalizują bieżące problemy takie jak betonoza, susza, samotność i otyłość ich mieszkańców.

Nasza Misja
Pomagamy zmieniać miasta tak, aby służyły ludziom i naturze. Swoją wiedzą i doświadczeniem eksperckim wspieramy samorządy, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i NGOsy. Wraz z mieszkańcami współtworzymy i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania zainspirowane doświadczeniami miast z całego świata.

szkolenia samorządowców i edukacja mieszkańców

Szkolenia, materiały edukacyjne w tematyce miejskiej, samorządowej, zrównoważonego rozwoju – skierowane do samorządowców, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego

planowanie przestrzenne
i urbanistyka

Koncepty architektoniczne, urbanistyczne, architektury krajobrazu, wspieranie procesu przygotowywania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego 

 
transport zbiorowy

Plany rozwiązań komunikacyjnych, strategie, koncepcje i rozwiązania dla kluczowych problemów komunikacji zbiorowej  

badania i analizy miejskie

Badania i projekty badawcze w tematyce społecznej, urbanistycznej, energetyce

komunikacja
i kampanie społeczne

Panele obywatelskie, konsultacje społeczne, komunikacja z mieszkańcami i innymi interesariuszami, kampanie społeczne, organizacja wydarzeń i kongresów, współpraca z trzecim sektorem