Skip to content
Witaj na stronie Pracowni Zmiany!

Pomagamy zmieniać miasta w kierunku zorientowanym na człowieka, środowisko naturalne i długofalową perspektywę rozwoju. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w kształtowaniu dostępnej przestrzeni.  Badamy potrzeby mieszkańców i mieszkanek, proponujemy sprawdzone rozwiązania oparte na doświadczeniach innych miast z całego świata.

Fundacja Pracownia Zmiany powstała z inicjatywy członków warszawskiego stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, aby wykorzystać jego zasoby i doświadczenie w innych miastach. Stanowimy zaplecze merytoryczne dla projektów związanych z urbanistyką, adaptacją do zmian klimatu, bezpieczeństwem ruchu drogowego i partycypacją społeczną. Dbamy o to, aby nawet najmniejsza inicjatywa przyniosła realne zmiany dla mieszkańców.

komunikacja
i kampanie społeczne

Panele obywatelskie, konsultacje społeczne, komunikacja z mieszkańcami i innymi interesariuszami, kampanie społeczne, organizacja wydarzeń i kongresów, współpraca z trzecim sektorem

transport zbiorowy

Plany rozwiązań komunikacyjnych, strategie, koncepcje i rozwiązania dla kluczowych problemów komunikacji zbiorowej  

badania i analizy miejskie

Badania i projekty badawcze w tematyce społecznej, urbanistycznej, energetyce

szkolenia samorządowców i edukacja mieszkańców

Szkolenia, materiały edukacyjne w tematyce miejskiej, samorządowej, zrównoważonego rozwoju – skierowane do samorządowców, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego

planowanie przestrzenne
i urbanistyka

Koncepty architektoniczne, urbanistyczne, architektury krajobrazu, wspieranie procesu przygotowywania miejskich planów zagospodarowania przestrzennego