Ład przestrzenny miast turystycznych​

Ład przestrzenny miast turystycznych Studium przypadku: Świeradów Zdrój Zespół ekspercki Pracowni Zmiany wsparł Stowarzyszenie „Flins” w przygotowaniu uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świeradów-Zdrój. Projekt […]